Interactive Calendar

 
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Morning Prayers
Jun 1 8:15 8:45
Lunchtime Concert
Lunchtime concert. Light lunches available from noon or after the concert.
Jun 1 11:30 12:10
Morning Prayers
Jun 2 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 3 8:15 8:45
Eucharist
Jun 3 10:00 10:30
Bell ringing practice
Jun 3 18:00 20:00
Morning Prayers
Jun 4 8:15 8:45
Games Cafe
Jun 4 13:30 15:30
Choir Practice
Jun 5 18:00 20:00
Maintenance Morning
Jun 6 8:30 11:30
Holy Communion
Jun 7 7:00 8:00
Parish Eucharist
Jun 7 9:00 10:00
Morning Prayers
Jun 8 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 9 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 10 8:15 8:45
Eucharist
Jun 10 10:00 10:30
Bell ringing practice
Jun 10 18:00 20:00
Morning Prayers
Jun 11 8:15 8:45
YOSM (CV)
Jun 11 16:45 18:00
Choir Practice
Jun 12 18:00 20:00
Wedding
Jun 13
Holy Communion
Jun 14 7:00 8:00
Parish Eucharist
Jun 14 9:00 10:00
Morning Prayers
Jun 15 8:15 8:45
Community Lunch
Jun 15 11:30 12:30
Morning Prayers
Jun 16 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 17 8:15 8:45
Eucharist
Jun 17 10:00 10:30
Bell ringing practice
Jun 17 18:00 20:00
Morning Prayers
Jun 18 8:15 8:45
Games Cafe
Jun 18 13:30 15:30
Choir Practice
Jun 19 18:00 20:00
Wedding
Jun 20
Holy Communion
Jun 21 7:00 8:00
Parish Eucharist
Jun 21 9:00 10:00
Morning Prayers
Jun 22 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 23 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 24 8:15 8:45
Eucharist
Jun 24 10:00 10:30
Bell ringing practice
Jun 24 18:00 20:00
Morning Prayers
Jun 25 8:15 8:45
YOSM (CV)
Jun 25 16:45 18:00
Choir Practice
Jun 26 18:00 20:00
27
 
Holy Communion
Jun 28 7:00 8:00
Parish Eucharist
Jun 28 9:00 10:00
Morning Prayers
Jun 29 8:15 8:45
Morning Prayers
Jun 30 8:15 8:45
 

Monday, 1st Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
11:30 am
12:10 pm
Lunchtime Concert
Lunchtime concert. Light lunches available from noon or after the concert.
Tuesday, 2nd Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Wednesday, 3rd Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
10:00 am
10:30 am
Eucharist
6:00 pm
8:00 pm
Bell ringing practice
Thursday, 4th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
1:30 pm
3:30 pm
Games Cafe
Friday, 5th Jun
6:00 pm
8:00 pm
Choir Practice
Saturday, 6th Jun
8:30 am
11:30 am
Maintenance Morning
Sunday, 7th Jun
7:00 am
8:00 am
Holy Communion
9:00 am
10:00 am
Parish Eucharist
Monday, 8th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Tuesday, 9th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Wednesday, 10th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
10:00 am
10:30 am
Eucharist
6:00 pm
8:00 pm
Bell ringing practice
Thursday, 11th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
4:45 pm
6:00 pm
YOSM (CV)
Friday, 12th Jun
6:00 pm
8:00 pm
Choir Practice
Saturday, 13th Jun
 all day
Wedding
Sunday, 14th Jun
7:00 am
8:00 am
Holy Communion
9:00 am
10:00 am
Parish Eucharist
Monday, 15th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
11:30 am
12:30 pm
Community Lunch
Tuesday, 16th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Wednesday, 17th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
10:00 am
10:30 am
Eucharist
6:00 pm
8:00 pm
Bell ringing practice
Thursday, 18th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
1:30 pm
3:30 pm
Games Cafe
Friday, 19th Jun
6:00 pm
8:00 pm
Choir Practice
Saturday, 20th Jun
 all day
Wedding
Sunday, 21st Jun
7:00 am
8:00 am
Holy Communion
9:00 am
10:00 am
Parish Eucharist
Monday, 22nd Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Tuesday, 23rd Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Wednesday, 24th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
10:00 am
10:30 am
Eucharist
6:00 pm
8:00 pm
Bell ringing practice
Thursday, 25th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
4:45 pm
6:00 pm
YOSM (CV)
Friday, 26th Jun
6:00 pm
8:00 pm
Choir Practice
Sunday, 28th Jun
7:00 am
8:00 am
Holy Communion
9:00 am
10:00 am
Parish Eucharist
Monday, 29th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers
Tuesday, 30th Jun
8:15 am
8:45 am
Morning Prayers